VÄLKOMMEN

Till det lilla företaget med de stora resurserna.

Bertil Smedqvist, VD