VÄLKOMMEN

Till det lilla företaget med de stora resurserna.

Bertil Smedqvist, VD     

Vi vill önska alla våra kunder, leverantörer och andra vänner en riktigt

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

 Vi tänker på miljön och ett led i detta är att övergå till att skicka faktura via E-faktura eller E-post. Anmäl dig gärna via nedanstående fält.
För företag innebär det att ni sparar in på vår faktureringsavgift och för privatpersoner innebär det att ni gör en bra insats för miljön.